Ομάδα υποστήριξης γονιών, συγγενών ή φίλων εξαρτημένων ατόμων

addiction-cbt

Η εξάρτηση ενός αγαπημένου προσώπου από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ είναι μια κατάσταση που κλονίζει όλη την οικογένεια. Η επαναλαμβανόμενη χρήση ναρκωτικών ουσιών, και οι αρνητικές συνέπειες αυτής, δημιουργούν μια οικογενειακή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζεται από έντονο και συνεχές άγχος, ανασφάλεια και φόβο, κατάθλιψη και απελπισία. Οι συνθήκες αυτές επιβαρύνουν την ψυχική υγεία των υπόλοιπων μελών της οικογένειας, οδηγούν σε συναισθηματική εξάντληση, και φέρνουν την οικογένεια στα όρια της.

Έτσι, εκτός από το ίδιο το εξαρτημένο άτομο, βοήθεια και στήριξη χρειάζονται και τα άτομα από το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον, είτε αυτά είναι γονείς, αδέλφια, παππούδες ή γιαγιάδες.

Η ομάδα υποστήριξης γονιών, συγγενών ή φίλων εξαρτημένων ατόμων έχει αυτό ακριβώς το σκοπό. Συγκεκριμένα, έχει ως στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες:

  • Την δημιουργία ενός ασφαλούς και εχέμυθου περιβάλλοντος, όπου θα διευκολύνει την ελεύθερη έκφραση και την ανταλλαγή εμπειριών.
  • Την εκμάθηση δεξιοτήτων για την διαχείριση των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.
  • Βοήθεια για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας και συναισθηματικής ισορροπίας.
  • Βοήθεια και καθοδήγηση στην αποκατάσταση ή βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων.

Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες . Μερικά από τα θέματα γύρω στα οποία θα εστιαστούν οι συναντήσεις είναι η αποκατάσταση υγιών ορίων στην οικογένεια, η ανάπτυξη θετικής επικοινωνίας, και η αναγνώριση συμπεριφορών από μέλη της οικογένειας που άθελα «επιτρέπουν» στο εξαρτώμενο άτομο να συνεχίζει την κατάχρηση ουσιών.

Σημειώνεται ότι η ομάδα δεν απευθύνεται σε άτομα που είναι εξαρτημένα , αλλά σε άτομα (γονείς, συγγενείς, ή φίλους) από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του εξαρτωμένου ατόμου, τα οποία και επηρεάζονται άμεσα από την εξάρτηση του σε ναρκωτικές ουσίες. Επίσης, η ομάδα δεν είναι ομάδα αυτοβοήθειας.

Οι συναντήσεις/ εργαστήρια συντονίζονται από εγγεγραμμένο ψυχολόγο, και ενσωματώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένες αρχές και μεθόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το 99669173