ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Γνωσιακή ή Γνωστική θεραπεία (CT), ή Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία ο θεραπευτής και ο ασθενής συνεργάζονται για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων. Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στην θεωρία ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου καθορίζεται από τον τρόπο σκέψης του σχετικά με τον εαυτό του και το ρόλο του στον κόσμο. Άλλωστε, και ο αρχαίος φιλόσοφος Επίκτητος υποστήριζε ότι δεν είναι τα ίδια τα γεγονότα που ανακινούν τους ανθρώπους, αλλά η ιδέα των ανθρώπων για τα γεγονότα. Οι θεραπευτές χρησιμοποιούν το γνωσιακό μοντέλο για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους με την αλλαγή του τρόπου σκέψης, συμπεριφορά, και συναισθηματικές αντιδράσεις, οι οποίες, πολλές φορές, βασίζονται σε μια δυσλειτουργική αντίληψη των γεγονότων.