ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Κέντρο μας οργανώνει σεμινάρια από εξειδικευμένους επαγγελματίες για θέματα όπως:
• Κοινωνικά πρότυπα και διατροφικές διαταραχές.
• Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους
• Αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας στην οικογένεια
• Διαχείριση θυμού των παιδιών και εφήβων
• Όρια στην οικογένεια
• Διαχείριση χρόνου και ισορροπία επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής
• Συναισθηματική νοημοσύνηMentalPress 25 MentalPress 26