ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Δικανικής Ψυχολογίας σε Δικηγορικά Γραφεία και Νομικούς Συμβούλους

Η ανάγκη για εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών, σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην εξέλιξη και διαφοροποίηση του δικηγορικού επαγγέλματος την τελευταία εικοσαετία. Οι διαπραγματεύσεις, η διαμεσολάβηση, και η διαιτησία καλούν τον δικηγόρο να υιοθετήσει ένα νέο προφίλ και να αναπτύξει περαιτέρω δεξιότητες και λειτουργίες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ο δικηγόρος συχνά καλείτε να διαχειριστεί τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και αυτά των πελατών ή ακόμη και των συναδέλφων του. Η διαχείριση συναισθημάτων, συμπεριφορών, και γνωσιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν ο δικηγόρος προσπαθεί να επιλύσει με επιτυχία μια διαφορά εξωδικαστικά. Επιπλέων, οι νομικοί επίσης καλούνται σε πολλές περιπτώσεις να αποκωδικοποιήσουν τη μη λεκτική επικοινωνία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν προβληματικές καταστάσεις και προβληματικούς ανθρώπους.

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως π.χ. ψυχολόγοι/ψυχοθεραπευτές/ψυχίατροι, μπορούν να συμβάλουν, να ενισχύσουν, και να αναβαθμίσουν σε πολλές περιπτώσεις το έργο του δικηγόρου.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής, Ψυχοθεραπείας και Ανάπτυξης «Ψυχονόησης» προσφέρει Υπηρεσίες Δικανικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε Δικηγορικά Γραφεία και Νομικούς Συμβούλους.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Γνωματεύσεις / Αξιολογήσεις για θέματα που τέμνονται του τομέα της νομικής και της ψυχολογίας, όπως για παράδειγμα:
  • Κηδεμονία των παιδιών
  • Ικανότητα να παραστεί σε δίκη
  • Ψυχολογική Βλάβη
  • Εκτίμηση ελαφρυντικών
  • Αξιολόγηση διαταραχής μετατραυματικού στρες σε ατυχήματα

Οι αξιολογήσεις ολοκληρώνονται μέσω λεπτομερούς εξέτασης του ατόμου μία ή επιπλέον φορές. Η εξέταση αποτελείτε συνήθως από τη λήψη του κλινικού ιστορικού, αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, διαγνωστικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας), και διάφορες άλλες ψυχομετρικές δοκιμασίες.

 • Δικαστική Ψυχολογική Πραγματογνωμοσύνη και Συμβουλευτική, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
  • Συμβουλευτική κατά τη δικαστική διαδικασία όσον αφορά την αντεξέταση μαρτύρων (π.χ. παιδιών, ατόμων με νοητική υστέρηση, κρατικών λειτουργών, κτλ)
  • Βοήθεια στη ψυχολογική προετοιμασία μαρτύρων πριν την δίκη
  • Ψυχολογική υποστήριξη ατόμων μετά τη δικαστική διαδικασία
  • Συμβουλευτική σε περιπτώσεις εξωδικαστικών περιπτώσεων και διαμεσολάβησης