ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Σας υποστηρίζουμε και σας βοηθούμε στη κατανόηση και αντίληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας. Στόχος είναι, να διακρίνουμε τις δυσκολίες, να εξερευνήσουμε τις επιλογές ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα βήματα για την επίλυση ή διαχείριση των προβλημάτων. Επιπρόσθετα, η συμβουλευτική διαδικασία παρέχει την ευκαιρία να εξερευνηθούν νέες, εποικοδομητικές και ουσιαστικές δυνατότητες οι οποίες θα οδηγήσουν σε καινούριο και πιο λειτουργικό τρόπο ζωής.

Αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη συνήθως διαδικασία, κατά την οποία ένα άτομο που αντιμετωπίζει προσωπικά ή διαπροσωπικά προβλήματα ή βρίσκεται σε κάποιου είδους κρίση αναζητά βοήθεια ή υποστήριξη από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγο) για την επίλυση τους. Ο ψυχολόγος, δεν λέει και δεν υποδεικνύει στον πελάτη τι να κάνει αλλά, τον βοηθά να αναγνωρίσει τις επιλογές και δυνατότητες που έχει για προσωπική ανάπτυξη και επίλυση των προβλημάτων.

Συμβουλευτική ζευγαριών

Η συμβουλευτική ζευγαριών βοηθά όλων των τύπων τα ζευγάρια να αναγνωρίσουν, αντιμετωπίσουν ή να επιλύσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν, βελτιώνοντας έτσι τη σχέση τους. Θέματα για τα οποία δίνατε ένα ζευγάρι να αναζητήσει βοήθεια είναι: δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, εκπλήρωση στόχων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων, και ανάπτυξη αυτογνωσίας βασισμένης σε μια σχέση αποδοχής, μη πίεσης, σεβασμού και εμπιστοσύνης.

Οικογενειακή συμβουλευτική

Η οικογενειακή συμβουλευτική είναι μια μορφή ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης που σκοπό έχει να βοηθήσει τα μέλη μιας οικογένειας να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ τους, να επιλύσουν προβλήματα της οικογένειας, και να μπορούν να κατανοήσουν και να χειρίζονται καταστάσεις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα ένα θάνατο στην οικογένεια, ή μια σοβαρή σωματικής ή ψυχική ασθένεια. Η οικογενειακή συμβουλευτική περιλαμβάνει όλα τα μέλη της πυρηνικής οικογένειας και, σε ορισμένες περιπτώσεις μέλη και της εκτεταμένης οικογένειας.

headadd

couples1

couples2

MentalPress