ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Για παιδία και εφήβους

Προσφέρουμε μια σειρά από χρήσιμα Ψυχολογικά και Διαγνωστικά Τεστ  για παιδία και εφήβους όπως το WISC III, MMPI, WPPSI-III, ΑΘΗΝΑ Test, Alfa Test, RAVEN’S. Μπορείτε να διαβάσετε πιο κάτω περισσότερες πληροφορίες για το κάθε τεστ.

 

WISC III

Πρόκειται για ένα τεστ νοημοσύνης που απευθύνεται σε παιδιά από 6 μέχρι και 16 ετών.

Θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών στα παιδιά, και συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής καθυστέρησης, δυσλεξίας, προβλημάτων αναπτυξιακού τύπου ή προβλημάτων προσαρμογής στο σχολείο.

Το τεστ χωρίζεται σε 2 είδη κλιμάκων, τις λεκτικές και τις πρακτικές κλίμακες με επιμέρους δραστηριότητες στην κάθε μία. Το επίπεδο δυσκολίας του τεστ είναι πάντα ανάλογο με την ηλικία του παιδιού.

 

MMPI- Minnesota Multiphasic Personality Inventory

To τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη για διάγνωση ψυχοπαθολογίας, για να αναγνωρίζονται κρίσιμοι ψυχολογικοί παράγοντες στην επιλογή προσωπικού για ευαίσθητες θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας και σε δικαστικά πλαίσια.

 

ΑΘΗΝΑ Tεστ

Είναι ένα σταθμισμένο test και εξετάζει τη νοητική ικανότητα (γλωσσική & πρακτική), τη μνήμη ακολουθιών (βραχύχρονη ακουστική – οπτική, μακρόχρονη, εργαζόμενη), την ολοκλήρωση ελλιπών προτάσεων (γλωσσική επεξεργασία στο επίπεδο της λέξης και της πρότασης), τη γραφο-φωνολογική ενημερότητα (οπτική- ακουστική αντίληψη, φωνολογική επίγνωση) και τη νευρο-ψυχολογική ωριμότητα (οπτικο-κινητικός συντονισμός, γνώση αριστερού – δεξιού, προσανατολισμός, πλευρίωση). Το  Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, το οποίο κατασκευάστηκε, για να το χρησιμοποιούν όσοι ειδικοί ασχολούνται με τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας (Ψυχολόγοι, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Αναπτυξιολόγοι), κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης, για να εντοπίσουν παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

Οι δοκιμασίες του Αθηνά Τεστ είναι σε μορφή ψυχομετρικών κλιμάκων και αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στις δεκαπέντε επιμέρους κλίμακες του τεστ, όσο και σε πέντε τομείς ανάπτυξης, όπως είναι: νοητική ικανότητα, άμεση μνήμη ακολουθιών, ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, γραφο-φωνολογική ενημερότητα, νευρο-ψυχολογική ωριμότητα.

 

WPPSI-ΙΙΙ GR (WECHSLER PRESCHOOL AND PRIMARY SCALE OF INTELLIGENCE)

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, Τρίτη Έκδοση, Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence-Third Edition (WPPSI-ΙΙΙ) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών με ηλικία από 2 έτη και 6 μήνες έως και 7 έτη και 3 μήνες, και είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το WPPSI-IIIGR διατηρεί την παράδοση των τεστ του Wechsler (WISC, WAIS) παρέχοντας κλίμακες και αποτελέσματα που αντιπροσωπεύουν την πνευματική λειτουργία σε γλωσσικά και πρακτικά γνωστικά πεδία και ένα συνολικό αποτέλεσμα που εκφράζει τη γενική νοητική ικανότητα (Γενικός Δείκτης Νοημοσύνης). Η δομή του σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις αναθεωρήθηκε με στόχο την ενσωμάτωση των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών για τη νοητική αξιολόγηση των παιδιών βάσει της αναπτυξιακής μεταβλητότητάς τους. Κατά τη διαδικασία της αναθεώρησής του ενσωματώθηκαν νέα ερευνητικά δεδομένα για τη γνωστική ανάπτυξη κι έτσι το WPPSI-IIIGR είναι πλέον ένα μοναδικό εργαλείο, ξεχωριστό από τα προηγούμενα.

Οι καίριες αλλαγές που παρατηρούνται στη γνωστική ανάπτυξη παιδιών μεταξύ των ηλικιών 2 ετών και 6 μηνών και 7 ετών και 3 μηνών, οδήγησαν, έτσι ώστε το εύρος των ηλικιών να χωριστεί σε δύο ηλικιακές ομάδες (2:6-3:11 και 4:0-7:3) με διαφορετικές συστοιχίες υποδοκιμασιών για κάθε ομάδα μειώνοντας ταυτόχρονα το αδικαιολόγητο άγχος ή την κόπωση των μικρότερων παιδιών. Στις νόρμες για αυτές τις δύο ηλικιακές ομάδες υπάρχουν 6 και 12 ηλικακές υποομάδες αντίστοιχα.

Το WPPSI-IIIGR ως ψυχοδιαγνωστικό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφαιρική εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας των παιδιών. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας αξιολόγησης για τον προσδιορισμό της πνευματικής χαρισματικότητας, των γνωστικών αναπτυξιακών καθυστερήσεων και των μαθησιακών δυσκολιών. Τα αποτελέσματά του προσφέρουν καθοδήγηση για την ένταξη του εξεταζόμενου σε κλινικά και/ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για ερευνητικούς σκοπούς. Η αξιολόγηση των γνωστικών δεξιοτήτων δημιουργεί μεγαλύτερη γνώση για το πώς τα μικρά παιδιά αποκτούν και εκδηλώνουν σημαντικές γνωστικές λειτουργίες.

Α-Τεστ

Το A-Tεστ, το πρώτο ελληνικό ανιχνευτικό τεστ σχολικής ετοιμότητας και ο έλεγχος, που είναι εξαιρετικά απλός και γρήγορος, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτά έχουν τις απαραίτητες ικανότητες να παρακολουθήσουν με επιτυχία τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου.

Tο A τεστ ελέγχει αποκλειστικά και μόνο τη σχολική ετοιμότητα και απαντά με αντικειμενικό τρόπο στο ερώτημα: “Eίναι το παιδί έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο; Nαι ή όχι;”. H εξέταση γίνεται μόνο από Ψυχολόγους, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Παιδιάτρους και θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά.

 

RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS

Το RAVEN’S είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε ειδικό Επιστήμονα όταν απαιτείται ανιχνευτική εκτίμηση της νοημοσύνης για αποκλεισμό νοητικού ελλείμματος, εκτίμηση της νοημοσύνης μεγάλων ομάδων, περαιτέρω αξιολόγηση, ερευνητικούς σκοπούς, καθώς προσφέρει σφαιρική εκτίμηση της νοημοσύνης σε σημαντικά σύντομο χρόνο (μέση διάρκεια χορήγησης 15 λεπτά περίπου για κάθε μία από τις δύο κλίμακές του).

To RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες (Coloured Progressive Matrices) και, για πρώτη φορά, από Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales). Οι Έγχρωμες Μήτρες μετρούν τη μη-λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Οι Κλίμακες Λεξιλογίου αξιολογούν τη λεκτική του ικανότητα, η οποία σχετίζεται με την εξοικείωση που έχει κανείς με συγκεκριμένες έννοιες και λεκτικές πληροφορίες.

Η συνδυαστική χρήση των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών με μια πολύ γνωστή Λεξιλογική Δοκιμασία, αυτή του Crichton, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS, καθώς εμπλουτίζει την αρχική μη-λεκτική δοκιμασία νοημοσύνης με ένα σημαντικό στοιχείο λεκτικής νοημοσύνης. Τέλος, σύμφωνα με την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία είναι αδιαμφισβήτητη η ικανότητα του λεξιλογίου να προβλέψει την ακαδημαϊκή επίδοση.