ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ

Καθοδήγηση και Συμβουλευτική γονέων

  1. Καθοδήγηση γονέων

Η καθοδήγηση γονέων γίνεται μέσα από ατομικές συνεδρίες (με τον ένα ή και τους δύο γονείς)  και αποσκοπεί στο να τους βοηθήσει στην ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, σύμφωνα με τις αρχές του Attachment Parenting. Συγκεκριμένα, οι συνεδρίες έχουν ως στόχο είτε (α) να διδάξουν τους γονείς (συνήθως νέους γονείς ή γονείς βρεφών) τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χτίσουν ασφαλείς συναισθηματικά δεσμούς με τα παιδιά τους, ή (β) να βοηθήσουν τους γονείς να διαχειριστούν συγκεκριμένες αρνητικές συμπεριφορές που επιδεικνύουν τα παιδιά τους (π.χ. αντιδραστικότητα, φοβίες, κοινωνικό άγχος). Με άλλα λόγια, οι γονείς καθοδηγούνται στο πώς να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν το παιδί τους στο οικογενειακό περιβάλλον (δηλαδή, τι να πουν, τι να κάνουν, ποια να είναι η στάση τους απέναντι του, κλπ), ώστε να το βοηθήσουν να νιώσει συναισθηματική ασφάλεια, να νιώσει καλύτερα για τον εαυτό του, και να αρχίσει να βελτιώνει τις αρνητικές και ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

 

  1. Συμβουλευτική

Αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη συνήθως διαδικασία, μέσα από την οποία ένα άτομο αναζητά να επιλύσει προβλήματα που το απασχολούν στη ζωή του ή να διαχειριστεί αποτελεσματικά δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του. Συγκεκριμένα, ένα άτομο που αντιμετωπίζει προσωπικά ή διαπροσωπικά προβλήματα ή βρίσκεται σε κάποιου είδους κρίση απευθύνεται σε ένα ειδικό επαγγελματία (π.χ. ψυχολόγο) με ένα αρχικό αίτημα, αναζητώντας λύσεις. Ωστόσο, στη συμβουλευτική διαδικασία, ο ψυχολόγος, δεν λέει και δεν υποδεικνύει στον πελάτη τι να κάνει (δηλαδή, δεν δίνει συμβουλές) αλλά, τον βοηθά να αναγνωρίσει και να διερευνήσει τα αίτια των δυσκολιών του καθώς και άλλα θέματα που πιθανόν να επηρεάζουν αρνητικά την συναισθηματική του υγεία .  Έτσι, αναγνωρίζοντας και κατανοώντας τα αίτια των προσωπικών ή/ και διαπροσωπικών του δυσκολιών, το συμβουλευόμενο άτομο ενθαρρύνεται να εξετάσει τις επιλογές του και να εξερευνήσει τις δυνατότητες του που θα του επιτρέψουν να αποκαταστήσει τη συναισθηματική του υγεία και να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους άλλους.

Η συμβουλευτική, μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να διερευνήσουν τα βαθύτερα αίτια των δυσκολιών τους σε σχέση με τα παιδιά τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανακουφιστούν από την περιττή ένταση στην οικογένεια, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

 

 

 

Professional-Badge