ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα για γονείς/φροντιστές και για εκπαιδευτικούς/παιδαγωγούς

Εκπαιδευτικά εργαστήρια θετικής διαπαιδαγώγησης (Positive Discipline)

Η θετική διαπαιδαγώγηση αναφέρεται σε ένα μοντέλο διαπαιδαγώγησης που στηρίζεται στην αρχή ότι ένα παιδί μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του προς το καλύτερο όταν ο γονιός αναγνωρίσει και ενθαρρύνει τα θετικά ή δυνατά στοιχεία του παιδιού, παρά να επικεντρωθεί στα αρνητικά. Έτσι, χωρίς την απειλή της τιμωρίας, αλλά μέσα από σεβασμό, ενσυναίσθηση και συνέπεια, ο γονιός μπορεί να βοηθήσει το παιδί του να αυτό-πειθαρχήσει, να αυτονομηθεί, και κυρίως να νιώσει καλά για τον εαυτό του.

Τα εργαστήρια θετικής διαπαιδαγώγησης είναι μια σειρά από οκτώ εβδομαδιαίες συναντήσεις, οι οποίες στοχεύουν στο να διδάξουν βιωματικά τους συμμετέχοντες τις βασικές έννοιες και αρχές της Θετικής Πειθαρχείας, αλλά και να τους εφοδιάσουν με τα απαραίτητα πρακτικά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Επιπλέον, μέσα από τα εργαστήρια αυτά, οι συμμετέχοντες βοηθούνται να διερευνήσουν τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις τους σχετικά με το δικό τους ρόλο στην οικογένεια, έτσι ώστε να μπορέσουν καλύτερα να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις της καθημερινότητας τους.

 

Σεμινάρια Attachment Parenting για γονείς/ φροντιστές παιδιών.

Μέσα από τα σεμινάρια αυτά, οι γονείς εισάγονται στη φιλοσοφία του Attachment Parenting και μαθαίνουν τις βασικές αρχές και πρακτικές της, οι οποίες επιτρέπουν τη δημιουργία σταθερών και ασφαλών συναισθηματικών δεσμών με τα παιδιά τους. Κατανοώντας τη σημασία του συναισθηματικού δεσμού και μαθαίνοντας τρόπους με τους οποίους ο δεσμός αυτός χτίζεται στην καθημερινότητα, οι γονείς εξοπλίζονται με σημαντικά εργαλεία για να ανταποκριθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις συναισθηματικές και σωματικές τους ανάγκες των παιδιών τους, βελτιώνοντας, παράλληλα, την ποιότητα της σχέσης μαζί τους.

Τα σεμινάρια αυτά διεξάγονται στο χώρο του APCy αλλά μπορούν επίσης να διοργανωθούν και σε δικό σας χώρο, όπου αυτό είναι δυνατό.

 

Σεμινάρια Attachment Parenting για εκπαιδευτικούς/ παιδαγωγούς.

Τα σεμινάρια αυτά είναι προσαρμοσμένα για επαγγελματίες που δουλεύουν με μικρά παιδιά, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν τη φιλοσοφία του Attachment Parenting και να ενσωματώσουν τις βασικές αρχές και πρακτικές της στην δουλειά τους. Μέσα από τα σεμινάρια αυτά, οι συμμετέχοντες εισάγονται στις βασικές θεωρίες ανάπτυξης των παιδιών, μαθαίνουν για τις αναπτυξιακές τους ανάγκες, όπως επίσης και για το ρόλο που διαδραματίζει ο φροντιστής ή παιδαγωγός. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εφοδιάζονται με πρακτικά εργαλεία και δεξιότητες για αποτελεσματική αξιοποίηση τους στην αλληλεπίδραση τους με τα παιδιά (αλλά και με τους γονείς τους), έτσι ώστε να ανταποκρίνονται  στις απαιτήσεις του επαγγελματικού τους ρόλου με ευαισθησία, κατανόηση, ενσυναίσθηση και αποδοχή. Με αυτό τον τρόπο, ο παιδαγωγός ή ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τα παιδιά, ενισχύοντας τον επαγγελματικό ρόλο και την ποιότητα του έργου που επιτελεί.

 

Στους συμμετέχοντες δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Professional-Badge