ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ “Attachment Parenting”

Το Attachment Parenting είναι μια προσέγγιση στην ανατροφή βρεφών και μικρών παιδιών, η οποία εστιάζεται στη δημιουργία ενός ισχυρού συναισθηματικού δεσμού μεταξύ γονέα ή φροντιστή και παιδιού. Ο δεσμός αυτός αναπτύσσεται όταν ο γονέας/ φροντιστής ανταποκρίνεται με συνέπεια στις σωματικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού, ειδικά στα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του. Ως αποτέλεσμα, το παιδί «προσκολλάται» ή δένεται συναισθηματικά στο γονέα/ φροντιστή, αναπτύσσοντας μια σχέση που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και εμπιστοσύνη (η αναφερόμενη ως ασφαλής προσκόλληση, σύμφωνα με τη θεωρία του Βρετανού ψυχίατρου John Bowlby) .

Να σημειώσουμε ότι ο όρος προσκόλληση (Attachment) είναι ένας όρος που στην κουλτούρα μας εύκολα μπορεί  να παρεξηγηθεί. Οι περισσότεροι γονείς θα ήθελαν τα παιδιά τους να είναι αυτόνομα, ανεξάρτητα άτομα.  Ωστόσο, είναι αυτού του είδους η σχέση – η ασφαλής προσκόλληση–  που αργότερα θα επιτρέψει στο παιδί να εσωτερικεύσει τα αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και στη συνέχεια θα το βοηθήσει να αυτονομηθεί πραγματικά, θα το ενθαρρύνει να αρχίσει να εξερευνά το περιβάλλον του,  και θα του επιτρέψει να δημιουργήσει υγιείς  και ασφαλείς σχέσεις στην ενήλικη του ζωή.

mother-baby-sleeping-453068679-small

 

Professional-Badge