ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Οι κατευθυντήριες γραμμές μας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής, Ψυχοθεραπείας, και Ανάπτυξης «Ψυχονοήσης», ακολουθεί τον Περι Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νομο και υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής του European Association of Psychotherapy (EAP).