Blog

Διαβάστε άρθρα σχετικά με ψυχολογία, συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία!

Diagnostic Tests

Παιδί και σχολική ετοιμότητα

Τι είναι η «σχολική ετοιμότητα»;

Η σχολική ετοιμότητα αναφέρεται σε δεξιότητες του παιδιού οι οποίες το καθιστούν ικανό να επωφεληθεί από την προσφορά μάθησης στο πλαίσιο του σχολείου και να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του, τόσο σε μαθησιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Οι προϋποθέσεις για τη σχολική επιτυχία ενός παιδιού συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

Νοητική ετοιμότητα
•  Το νοητικό δυναμικό του παιδιού πρέπει να βρίσκεται σε φυσιολογικά για την ηλικία του επίπεδα.
•  Να είναι σε θέση να απομνημονεύει οπτικά καθώς και ακουστικά ερεθίσματα .
•  Λογική, σύνθετη και επαγωγική σκέψη. Επιπλέον να έχει επαρκείς δεξιότητες ταξινόμησης, αντιστοίχησης και σύγκρισης αντικειμένων και σχημάτων.
• Να έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο τη βραχύχρονη μνήμη όσο και τη μακροπρόθεσμη μνήμη.
• Να έχει γνώσεις που συμβαδίζουν με την ηλικία του, όπως π.χ. να αναγνωρίζει χρώματα και σχήματα και  να ονομάζει και να ταξινομεί σε κατηγορίες διάφορα αντικείμενα όπως ζώα, ρούχα, φυτά, φαγητά κτλ.
• Να κατανοεί τη λογική αλληλουχία των γεγονότων και να είναι σε θέση να σειροθετεί ένα γεγονός με τη σωστή χρονολογική σειρά.

Προφορική ετοιμότητα
• Να αναγνωρίζει και να μιμείται ήχους.
• Να μοιράζεται τα καθημερινά του βιώματά και να μιλάει στο οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον για καθημερινές του δραστηριότητες.
• Να χρησιμοποιεί ολοκληρωμένες προτάσεις.
• Να έχει αποκτήσει ένα ικανοποιητικό λεξιλόγιο.
• Να μπορεί να περιγράψει μια ιστορία με αρχή – μέση – τέλος.

Προσανατολισμός
• Να προσανατολίζεται στο χώρο και στο χρόνο και να κατανοεί και να χρησιμοποιεί έννοιες όπως πάνω, κάτω, μπροστά, πίσω καθώς και πριν, μετά, σήμερα, χτες, αύριο.
• Να αναγνωρίζει και να ονομάζει τα μέρη του σώματός του.

Αναγνωστική ετοιμότητα
• Να αναγνωρίζει τουλάχιστον κάποια γράμματα της αλφαβήτου.
• Να έχει αναπτύξει «Φωνολογική ενημερότητα» (τη δεξιότητα να διακρίνει και να αναλύει την ομιλία στα επιμέρους στοιχεία της, δηλαδή στις λέξεις που αποτελούν την πρόταση, στις συλλαβές που αποτελούν τη λέξη και στα φωνήματα που αποτελούν τη συλλαβή.

Σωματική ετοιμότητα

• Να έχει αναπτύξει την αδρή κινητικότητά του έτσι ώστε να μπορεί π.χ. να πιάσει μια μπάλα, να τρέχει  κ.τ.λ.
• Να έχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο στην λεπτή του κινητικότητα και να μπορεί π.χ. να κόβει με ευχέρεια με το ψαλίδι, να αντιγράφει γράμματα, να γράφει το όνομά του, να ζωγραφίζει σε πλαίσιο, να ζωγραφίζει, να είναι σε θέση να σχεδιάζει τα βασικά σχήματα και να παρουσιάζει παγίωση πλευρίωσης (δηλ. στο κατά πόσο έχει αναπτύξει σαφή προτίμηση για τη μία πλευρά του σώματος, τη δεξιά, ή την αριστερή, όσον αφορά το πόδι, το χέρι, το μάτι και το αυτί).

Κοινωνική/ συναισθηματική ετοιμότητα
•    Να γνωρίζει ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή και ποια όχι.
•    Να έχει την ικανότητα να ακολουθεί οδηγίες που δίδονται.
•    Να εκφράζει τη γνώμη του και τις ανάγκες του.
•    Να έχει θετική εικόνα τόσο για τον εαυτό του όσο και θετική στάση απέναντι στους συνομηλίκους τους.
•    Να έχει την ικανότητα  δημιουργίας και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων.
•    Να έχει κίνητρο για μάθηση.
•    Να έχει την ικανότητα συνεργασίας τόσο με τους συμμαθητές του όσο και με τον Δάσκαλο.
•    Να κατανοεί και να αποδέχεται τους κανόνες της τάξης του.

 

Επιπλέον είναι σημαντικό να είναι σε θέση να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα σε λογικό χρονικό διάστημα, ανάλογα με την ηλικία του χωρίς να αποσπάται η προσοχή του σε τέτοιο βαθμό που να εμποδίζει την ολοκλήρωσή της και να οργανώνει την εργασία του σε ικανοποιητικό βαθμό και να αναζητάει λύσεις και βοήθεια εκεί που δυσκολεύεται

Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η φοίτηση στην Προδημοτική είναι υποχρεωτική, οι προαπαιτούμενες δεξιότητες για το Δημοτικό έχουν αυξηθεί. Αρκετοί είναι οι γονείς που με την στήριξη των Ειδικών (Ψυχολόγου, Ειδικού Παιδαγωγού, Παιδιάτρου κλπ) αποφασίζουν να κρατήσουν τα παιδιά τους στην Προδημοτική για ακόμη ένα χρόνο, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα και να δουλέψουν τις δυσκολίες τους.

Υπάρχει ένα σταθμισμένο τεστ σχολικής ετοιμότητα «Α τεστ» το οποίο χορηγείται από ειδικούς θεραπευτές που είναι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του Α τεστ. Πρόκειται για μια απλή δοκιμασία γραφοκινητικών δεξιοτήτων και οπτικής διάκρισης με ένα μικρό κομμάτι παρατήρησης του λόγου.

Οι γονείς μπορούν να συμβάλουν σε  μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού τους. Η κύρια έγνοια τους όμως, δεν πρέπει να είναι η αποσπασματική εξάσκηση του παιδιού στη γραφή, στην ανάγνωση και στην αρίθμηση, αλλά  να αναπτύξει το παιδί τέτοιες δεξιότητες π.χ βασικές κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες το καθιστούν δυνατό να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε νέες, άγνωστες καταστάσεις και να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την σχολική του επιτυχία.

 

_______

Γράφει η Πηνελόπη Αγαθαγγέλου Χειλέτη, MEd

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *